Estudiantat de XAMU visita les instal·lacions d'i2Cat

Estudiantat de XAMU visita les instal·lacions d'i2Cat

Els estudiants de l'assignatura XAMU (Xarxes Multimèdia) del Grau en Enginyeria Informàtica de l'EPSEVG, on es presenten aspectes relacionats amb la codificació i el transport d'informació audiovisual, van visitar el dia 31 de maig les instal·lacions de la Fundació i2Cat a Neàpolis, on i2cat té un dels seus laboratoris de recerca en l'àrea de tecnologies immersives i interactives

Durant la sessió els estudiants van poder experimentar amb tecnologies avançades de vídeo immersiu 360º i col·laboratiu, interactuant en entorns virtuals on, en comptes de l'habitual avatar que representa un usuari, podien interactuar amb una representació 3D realista dels usuaris, en temps real. Mohamad Hjeij, investigador d'i2Cat i estudiant del Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica de la UPC, va descriure el sistema de captació i transmissió de vídeo immersiu, i va respondre les preguntes dels estudiants.

Tot i que les tecnologies mostrades són avançades, a XAMU s'estudien les bases tecnològiques que permeten entendre els conceptes que hi ha
darrera d'aquests entorns d'última generació.