És possible una certificació emulada de la cyberseguretat per entorns TIC?

És possible una certificació emulada de la cyberseguretat per entorns TIC?

El Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxes (CRAAX), vinculat a l l’EPSEVG de la UPC, participa en el disseny i el desenvolupament d’un marc comú i àmpliament acceptat per la certificació de ciberseguretat en entorns TIC.

El projecte COBALT (Certification for Cybersecurity in EU ICT using Decentralized Digital Twinning) pretén construir un marc obert i multidisciplinar de certificació de ciberseguretat per entorns TIC, centrat en l’ús de noves tecnologies referents a entorns emulats, sistemes distribuïts i compartició de dades. Així, en el decurs del projecte es desenvoluparà un model i llenguatge de certificació comú per a diferents verticals, incloent indústrial 4.0 i Computació Quàntica, aprofitant estandards existents i noves eines i solucions tecnològiques. La princpial activitat del CRAAX es focalitzarà en garantir una certificació contínua mitjançant el desenvolpament d’un entorn emulat on executar els processos de certificació i que aquesta s’estengui a l’entron real.

El Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxes (CRAAX) forma part del consorci liderat pel National Center For Scientific Research “Demokritos”, format per un total de 14 socis, entre els quals es troba BOSCH, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) i l’European Cyber Security Organization.

El projecte COBALT va iniciar el passat 1 de novembre del 2023 i compta el finançament del programa europeu Horizon Europe.