El SARTI participa, amb l’ICM-CSIC i la UdG, en un estudi de les espècies que habiten al mar profund, on es combina l’ús d'estacions de recepció acústica fixes i robots submarins

El SARTI participa, amb l’ICM-CSIC i la UdG, en un estudi de les espècies que habiten al mar profund, on es combina l’ús d'estacions de recepció acústica fixes i robots submarins

SARTI ha participat en un estudi publicat a la revista Science Robotics.

La principal conclusió de l'estudi elaborat per investigadors de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i la Universitat de Girona (UdG) és que l'exploració dels ecosistemes marins exigeix el desenvolupament de tecnologies que permetin realitzar investigacions a gran profunditat durant un temps il·limitat. A més de les estacions de recepció acústica fixades al fons marí ha resultat positiu l'ús de vehicles submarins operats remotament (ROVs) o bé autònoms (AUVs) amb els quals es recorren majors distàncies.

Els robots submarins exerceixen de complement clau de les estacions fixes, ja que presenten una gran flexibilitat, una gran rapidesa d'operació i poden cobrir àrees d'estudi molt més grans. D'aquesta forma es pot recollir informació biològica i ecològica relacionada amb els patrons d'activitat d'organismes marins demersals, la qual cosa permet també una millora de les accions de recuperació de les seves poblacions.

Gràcies a la instal·lació de sensors acústics a 33 escamarlans i l'ús d'una xarxa d'instruments robòtics, s'han pogut conèixer, per primera vegada, els patrons de moviment de l’espècie en profunditats de 400 metres.

+info