El Campus Vilanova i la Geltrú de la UPC redueix un 6% el consum d’energia durant el 2022

El Campus Vilanova i la Geltrú de la UPC redueix un 6% el consum d’energia durant el 2022

El Campus Vilanova i la Geltrú de la UPC redueix un 6% el consum d’energia durant el 2022, gràcies a les mesures d'estalvi energètic. L'estalvi energètic al conjunt de la UPC arriba al 13%.

Durant aquest any s’ha posat en marxa la planta solar fotovoltaica de l’EPSEVG, amb 48,64 kWp de potència, aquesta instal·lació genera un 20% de l’electricitat que consumeix l’edifici.

El 2022 el consum total d'energia del campus ha disminuït en un 6,12%, la reducció del subministrament d’electricitat ha estat d’un 19,7%, per contra, el consum de gas ha augmentat un 10,6%. Les emissions han augmentat un 8,5%, en gran mesura a causa de l’augment del consum de gas.

El consum d’aigua té una gran importància en l’actual context de sequera, ara mateix estem en l’escenari de situació d'excepcionalitat i cal reduir el consum un mínim d’un 15%. Al Campus Vilanova i la Geltrú el consum d'aigua s’ha reduït un 16,22%.

L'estalvi econòmic ha estat del 36,32% per l'energia i del 18,17% per l'aigua. Els primers mesos de 2023 s’ha constatat un important augment dels preus de l’energia, per la qual cosa serà imprescindible la implicació de tota la comunitat en les mesures d’estalvi energètic i el Programa UPC d’emergència energètica.

La implicació de la comunitat universitària ha estat clau per a aconseguir aquests resultats. Una de les accions amb més repercussió ha estat el Desconnecta’t, desconnectant els aparells que no són necessaris s’ha reduït un 14,59% el consum d’electricitat durant les nits i els caps de setmana.

Durant aquest any també s’han posat en marxa 463 nous kWp d’energia renovable als Campus de la UPC, la planta de Vilanova i la Geltrú se suma a les de Manresa, Terrassa, Matemàtiques i el Campus Diagonal Nord. Actualment estan en fase d’estudi les plantes del Campus Baix Llobregat, Campus Diagonal Nord, Biblioteca del Campus Terrassa. ETSAV, EEBE i ETSEIB.

Implica't per la sostenibilitat econòmica i ambiental de la Universitat!