Convocatòria de Mobilitat Erasmus+ per al PAS

Convocatòria de Mobilitat Erasmus+ per al PAS

La UPC ha obert una nova convocatòria d'ajuts Erasmus+ per a a la mobilitat del Personal d'Administració i Serveis.

L'objectiu és que les persones beneficiàries aprenguin de les experiències i les bones pràctiques de la institució col·laboradora així com conèixer noves metodologies, eines i formes d'organització per aplicar-les al seu lloc de treball i difondre-les a la UPC.
 
Beneficiaris
Personal funcionari o contractat laboral a la UPC, o personal funcionari interí o personal laboral temporal a la UPC amb una antiguitat mínima d’un any.

 

Queden excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds vinculades directament al desenvolupament de:
  • projectes de recerca
  • tesis doctorals
  • estades de recerca

 

Durada i Període de la mobilitat

Les estades de mobilitat de personal han de tenir una durada d’entre 2 dies a 2 mesos, tot i que el període màxim que es finançarà és de 5 dies d’estada més 2 dies de viatge, sempre que aquests dies de desplaçament es justifiquin.

Les estades es poden dur a terme des de l’1 de desembre de 2021 i fins al 31 de maig de 2022.

 

Documentació

 

Presentació de sol·licituds i Terminis de resolució

Aquesta convocatòria és una convocatòria oberta. Per agilitzar la realització de les estades s’aniran produint resolucions parcials successives. Si el sol·licitant compleix els requisits esmentats, i mentre hi hagi places vacants, l’adjudicació de places serà automàtica. 

Les sol·licituds es valoraran d’acord amb el calendari següent:

  • 1r termini  sol·licituds presentades fins al 30 de novembre de 2021 (resolució parcial: 21 de desembre de 2021).
  • 2n termini. sol·licituds presentades del 10 de gener al 1 de febrer de 2022 (resolució parcial: 15 febrer de 2022).
  • 3r termini: sol·licituds presentades del 15 de febrer fins al 7 de març de 2022 (resolució parcial: 18 de març de 2022).