Adquisició d'equipament per a la docència en línia de l'EPSEVG

Adquisició d'equipament per a la docència en línia de l'EPSEVG

A la darrera Junta d’Escola del 17 de juliol de 2020, es va informar de les iniciatives que s’estaven treballant per a poder minimitzar els efectes derivats d’aquesta pandèmia.

Els esforços s'estan centrant en dos àmbits: millorar algunes aules amb equipament per a retransmetre les sessions que s’hi imparteixin; i proporcionar al professorat l’equipament suficient per a poder realitzar la docència de forma no presencial.

Abans de l’estiu es va realitzar una petita enquesta per a identificar quines eines s’utilitzaven majoritàriament, així com quin equipament seria necessari proporcionar al professorat per a realitzar les classes en línia. Fruit de l’anàlisi de les respostes s’ha identificat el següent equipament com a prioritari: ordinador, càmera web, auriculars amb micròfon, tauleta, i tauleta digitalitzadora (bàsica o amb capacitat d’edició gràfica).
 
Des de l’Escola es plantegen dues línies d’actuació. La primera és proporcionar en préstec aquell equipament que ja es disposa a les aules o laboratoris, i que en cas de confinament no s’utilitzaria (com per exemple ordinador). La segona és realitzar una compra centralitzada de l’equipament que no tenim (com les tauletes digitalitzadores, les càmeres web o auriculars amb micròfon). Mentre que la primera opció no suposaria cap cost addicional al professorat, la segona implicaria probablement un cofinançament per part de les seccions departamentals.

L’import a cofinançar des de les seccions departamentals no es pot  establir amb exactitud, prèviament, a causa del desconeixement de la quantitat d’equipament a comprar, a les variacions en els preus de mercat, la distribució exacte d’ajuts interns de la mateixa UPC i la situació pressupostària de l’Escola en el moment de fer la compra. En qualsevol cas, l’Escola aportarà la quantitat més gran possible del seu pressupost, ja que es considera aquesta acció com a prioritària en el curs actual.

D'acord amb el descrit en els paràgrafs anteriors, es proposa el següent procediment per a l’obtenció de material per a la docència en línia a tot el professorat de l’Escola:

 • S'estima  inicialment que l’Escola finançarà a les seccions departamentals, com a mínim, 65 € per professor.
 • Els caps de secció coordinaran les peticions del seu professorat (préstec i compra) i les comunicaran a la Cap de la UTG del campus.
 • Es realitzaran comandes setmanalment d'acord amb les peticions rebudes.
 • Les seccions poden optar a adquirir material recomanat per l'Escola (vegeu llistat a sota) o d’altre que considerin adient per a impartir la seva docència en línia.
 • Es poden realitzar comandes de material fins al 15/10/2020.
 • Es pot provar les tauletes digitalitzadores recomanades per l’Escola als Serveis TIC. Cal concertar la prova de l’equipament amb els Serveis TIC.

 

Llistat de material per a la docència en línia recomanat per l’Escola i preus orientatius:

 • Ordinador/ Portàtil: 600 € -1.000 €.
 • Càmera web Logitech C920: 88 €.
 • Auricular amb micròfon Sensheisser PC-8: 30 €.
 • Tauleta Digitalitzadora:
 1.  Wacom intuos S: 92 €.
 2. HP-PEN 12 ARTIST HD IPS: 275 €.
 3. HUION Nueva Tableta gráfica 2020 HS611: 100 €.

Si teniu algun dubte o comentari us podeu posar en contacte amb en Daniel Guasch (daniel.guasch@upc.edu), Sotsdirector d'infraestructures de Campus.