Activitats del 28 de maig de 2019 a l'EPSEVG amb motiu de l'exposició: L'Enginy (In)visible

Activitats del 28 de maig de 2019 a l'EPSEVG amb motiu de l'exposició: L'Enginy (In)visible

El 28 de maig, amb motiu de l'exposició "L'Enginy (In)visible" a l'EPSEVG, ens va visitar la professora Núria Salán.

La Dra. Salán és Sotsdirectora de promoció de l'ESEIAAT, doctora en ciència dels materials i enginyeria metal.lúrgica, i actual presidenta de la Societat catalana de Tecnologia (SCT).

S'ha involucrat activament en la promoció de la dona en les carreres tècniques. L'any 2000 va ser secretària del I Congrés Nacional de les Dones i l'Enginyeria a Terrassa. També ha col·laborat a totes les edicions del Programa Dona de la UPC per apropar els estudis tecnològics a les estudiants de secundària, i també va impulsar la creació, des del curs 2013-2014, del programa de mentoria M2m per a alumnes d'enginyeria. Del juny del 2011 ençà ha estat la coordinadora del programa de gènere dins la UPC.

Al matí, de 12.30 h - 14.00 h., hi va haver una taula rodona a la qual van assistir 10 persones entre PDI i PAS. Es va parlar de les dues idees que allunyen a moltes noies a triar uns estudis tecnològics, una és que les carreres de ciències són més difícils i l'altra que la tecnologia és "cosa dels nois". També es va entrar en un debat en el que s'exposà que homes i dones som diferents i ens movem per altres interessos. Si es vol arribar a les dones, la Núria aconsella promocionar els estudis d'enginyeria amb un enfoc més social, de millora del món, la tecnologia al servei de les persones, el medi ambient, la societat.

A les 15.00 h. va fer una visita a l'Escola el Margalló de Vilanova i la Geltrú a nens i nenes de 5è i 6è de primària. Va fer una conferència divulgativa sobre el paper de la dona i els seus obstacles en el mon de la cìència i la tecnologia a través de la història, les dones inventores i les primeres universitàries espanyoles.
De 18.30 h. a 20.30 h. va fer la mateixa conferència a l'EPSEVG adreçada a tots els públics amb una assistència de 25 persones, la major part de l'àmbit docent, personal de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i estudiants d'ESO i batxillerat. La conferència va conduír a un debat posterior molt engrescador amb la participació de la major part del públic.