Acreditació del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

Acreditació del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

El Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, que s’imparteix en el nostre centre, ha rebut els informes finals d’acreditació per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – AQU Catalunya amb la valoració global “Acreditat”.
En aquest informe final es destaquen com a aspectes molt positius d’aquest grau:

  • el fòrum d’empreses “Face2Face”,
  • les instal·lacions i serveis de la biblioteca,
  • l’“European Project Semester”,
  • i el tracte proper entre el professorat i l’estudiantat.

Volem agrair a tots els participants en aquest procés d’acreditació: professorat, estudiantat, PAS, titulats i ocupadors la seva col·laboració.