3a Convocatòria d'ajuts Erasmus+ Teaching Mobility

3a Convocatòria d'ajuts Erasmus+ Teaching Mobility

El Vicerectorat de Política Universitària convoca ajuts econòmics per finançar les missions docents (STA) que es duguin a terme el curs acadèmic 2019-22 en el marc del programa ERASMUS+ KA103 de la Unió Europea.

L’objectiu del programa és:

  • Incrementar les capacitats i la dimensió internacional de la institució
  • Consolidar els vincles entre les universitats amb les quals hi ha convenis bilaterals de mobilitat d’estudiants en el marc del programa ERASMUS+ i oferir l’oportunitat de construir xarxes de contactes internacionals
  • Promoure l’intercanvi d’experiències i afavorir l'adquisició de competències en metodologia docent
  • Millorar el desenvolupament acadèmic del personal docent de la Universitat i la competència en llengües estrangeres
Documentació

 

Presentació de sol·licituds i Terminis:

La mobilitat s'ha de realitzar abans del 31 de maig de 2022

Les sol·licituds s'han de presentar a l'oficina de relacions internacionals de l'EPSEVG (dins el SIAE) o bé enviar-les per correu electrònic a internacional.epsevg@upc.edu dins dels següents terminis:

1r termini:  fins el 26 de novembre de 2021 a les 14h

2n termini: entre el 27 de novembre de 2021 i el 4 de març de 2022 a les 14h


Més informació:

Gabinet de Relacions Internacionals UPC:

Oficina de relacions internacionals EPSEVG: internacional.epsevg@upc.edu