Comparteix:

Què necessites?

Serveis i Unitats generals del Campus


Informació General - Servei de Recepció

Telèfon: 93 896 77 01

Formulari contacta

e-mail: info.epsevg@upc.edu

Atenció telefònica: 8h a 21h de dilluns a divendres

Adreça: Avda. Víctor Balaguer, 1. 08800 Vilanova i la Geltrú

Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes

Telèfon: 93 896 77 05

Formulari contacta

e-mail: promocio.epsevg@upc.edu

Atenció telefònica de 9h a 13h de dilluns a divendres.

Servei Informació i Atenció a l'Estudiant - SIAE

Telèfon: 93 896 77 07

Demana

e-Secretaria

e-mail: gestio.academica.epsevg@upc.edu

Atenció telefònica de 9h a 13h de dilluns a divendres

Relacions Internacionals

Telèfon: 93 896 78 57

Demana

e-mail: internacional.epsevg@upc.edu

Atenció telefònica de 9h a 13h de dilluns a divendres

Unitat de Relacions Universitat-Empresa

Empreses

Telèfon: 93 896 72 73

Formulari contacta

e-mail: empresa.epsevg@upc.edu

Atenció telefònica de 9h a 13h de dilluns a divendres.

Estudiants

Horari d'atenció telefònica: De dilluns a divendres de 8 a 14h. Dimarts 15 a 17h.

Telèfon: 93 896 78 62

Horari d'atenció presencial d'octubre a maig: Dilluns, dimarts i dijous de 8.30  a 14.30h i dimarts de 15.00 a 17.00h.

Horari d'atenció presencial de juny, juliol i setembre. Dilluns, dimarts i dijous de 8.30h a 14.30h

Demana

Unitat de Suport a la Recerca - USR

e-mail: usr.epsevg@upc.edu

Horari: De dilluns a dijous 8h a 17.30h i divendres de 8h a 15.30h

Unitat de Suport als Projectes

Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR)

Telèfon: 93 896 72 97

Suport Econòmic a la Gestió de la Recerca (GERE)

Telèfon: 93 896 72 84

Unitat de Recursos i Serveis - URES

Telèfon: 93 896 78 62

e-mail: economia.epsevg@upc.edu

Horari d'atenció telefònica: Dilluns a divendres de 8h a 14h. Dimarts de 15h a 17h.

Horari d'atenció presencial: Dilluns, dimarts i dijous de 8h a 14h. Dimarts de 15h a 17h.

Serveis TIC

Serveis TIC campus UPC Vilanova

Eines TIC per a teletreball

Telèfon: 93 896 77 19

e-mail: stic.epsevg@upc.edu

Tiquets

Atenció: Dilluns a dijous de 8:30h a 19h, divendres de 8:30h a 15h.

ATIC

Telèfon ATIC: 93 401 62 13

En horari 8h a 21h

Serveis Tècnics de Laboratori

Telèfon: 93 896 77 10

e-mail: stl.epsevg@upc.edu

Demana

Atenció: Dilluns a dijous de 8:30h a 19h, divendres de 8:30h a 15h

Suport de manteniment

Telèfon: 93 896 77 14

Tiquets

Serveis Externs


Bar

Telèfon: 629 316 931

Menú de la setmana

Biblioteca

Telèfon: 93 896 77 12

Whatsapp: 606088963

Formulari contacta

e-mail: biblioteca.epsevg@upc.edu

Horaris: https://bibliotecnica.upc.edu/horaris#EPSEVG

Atenció telefònica de 8.30h a 20h de dilluns a divendres

Servei de impressió 3D - FabDig

Telèfon: 93 896 72 49

e-mail: fabdig.vilanova@upc.edu

Instagram: @fabdig.vilanova

Atenció telefònica i presencial de 9h a 13h de dilluns a divendres.

Residència Universitària Vilanova

Telèfon: 93 811 59 00

Vila Nova

e-mail: info@residenciavilanova.cat

Borsa de pisos

Borsa

Serveis específics


Destinatari

Necessitat

Servei

Telèfon

Estudiant
Certificats, trasllats d'expedients, informació relacionada amb l'expedient, pràctiques en empresa, títols.
Serveis d'informació i atenció a l'estudiantat (SIAE)
Estudiant
Compulses de documents, gestions relacionades amb la matrícula.
Serveis d'informació i atenció a l'estudiantat (SIAE)
PDI
Horaris, reserves d'aules.
Serveis d'informació i atenció a l'estudiantat (SIAE)
PDI/PAS
Claus i accessos automatitzats.
Recepció
PDI/PAS
Correu ordinari, intern, paqueteria.
Recepció
PDI/PAS/Estudiant
Gestionar el carnet UPC, reciclatge de material (tòners, papar,...), farmaciola.
Recepció
PDI
Subministrament de material divers d'aules.
Recepció
PDI/PAS
Control i seguiment del pressupost del centre.
Servei d'economia
PDI
Assessorament en tots els àmbits de la gestió econòmica i la normativa econòmica vigent.
Servei d'economia
PDI/PAS
Gestionar les compres de béns i serveis, fer inventari d'equips.
Servei d'economia
PDI/PAS
Comunicar als proveïdors els pagaments realitzats i atendre les seves consultes.
Servei d'economia
PDI/PAS/Estudiant
Connexió a la xarxa (wifi, cable,...).
Serveis TIC
PDI/PAS/Estudiant
Comptes d'usuari, software i llicències.
Serveis TIC
PDI/PAS/Estudiant
Sistemes multimèdia, audiovisuals i videoconferència; préstec de material.
Serveis TIC
PDI/PAS
Sistemes d'informació (webs, aplicacions).
Serveis TIC
Estudiant
Dipòsit d'exàmens, bibliografia docent.
Biblioteca
PDI/PAS/Estudiant
Reserva de sales de treball en grup, préstec de portàtils i altres equipaments.
Biblioteca
Estudiant
Marxar a una universitat estrangera.
Relacions Internacionals
Estudiant
Cursar l'European Project Semester.
Relacions Internacionals
PDI/PAS
Informació, suport i gestió econòmica en projectes i convenis de recerca.
Unitat de Suport a la Recerca
PDI/PAS
Contractació de personal de recerca
Unitat de Suport a la Recerca
PDI/PAS/Estudiant
Registre de documents
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI
Suport a l'equip directiu i òrgans de govern
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI/PAS/Estudiant
Atencions protocol·làries, actes d'Inauguració i Graduació
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI/PAS/Estudiant
Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI/PAS/Estudiant
Difusió d’esdeveniments de la comunitat, proporcionar material promocional, assistència a fires i instituts
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI/PAS
Jornades de Portes Obertes, Tastets d’Enginyeria (tallers)
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI/PAS/Estudiants
Gestió, manteniment tècnic i informàtic dels laboratoris i tallers.
Serveis Tècnics de Laboratori
PDI/PAS/Estudiants
Compres d'equipament i material fungible. Préstec de material.
Serveis Tècnics de Laboratori
PDI/PAS/Estudiants
Suport i assessorament tècnic. Circuits impresos, 3D, tall làser, disseny pràctiques, mecanitzats i prototips.
Serveis Tècnics de Laboratori
PDI/PAS/Estudiants
Prevenció de riscos laborals. Gestió de residus.
Serveis Tècnics de Laboratori

 

Consulta altres telèfons de Serveis i Unitats