Tràmit: 02.10 - Devolució d'import de matrícula (preus públics)

Informació General

D'acord amb la Normativa Acadèmica d'estudis de Grau i Màster de la UPC, els motius pels quals es pot retornar l'import de la matrícula són els següents:

Com fer la sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar per mitjans electrònics en la seu electrònica de la UPC:

Més informació a la web del Servei de Gestió Acadèmica: Devolució de Preus Públics

Calendari

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

Des del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC, es resoldrà i es comunicarà la resolució.

Important omplir a l'e-Secretaria apartat ‘les meves dades’ → ‘comptes bancaris’, el compte bancari on es farà la devolució en cas que la resolució sigui positiva.