Comparteix:

Tràmit: 02.08 - Intercanvi automàtic de grups entre estudiants per l'e-secretaria

Informació General

L'Intercanvi de grup et permet modificar la teva matrícula intercanviant el grup d'una assignatura amb un/a altre/a estudiant/a. La sol·licitud d'intercanvi de grup la gestiona directament l'estudiantat (sense intervenció del SIAE de l’EPSEVG), a través de l'e-Secretaria.

Per fer-ho és necessari que:

Com fer la sol·licitud

A través de l'e-Secretaria, apartat "Tràmits" → "Relacionats amb la matrícula" → "Intercanvi automàtic de grup".

Calendari

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

L'estudiant haurà d'esperar a rebre la confirmació o rebuig de la petició per part de l'altre estudiant. Ho podrà consultar dins l'e-Secretaria apartat ‘Tràmits’ → "llistat tràmits". En cas que el canvi sigui acceptat, ambdues matrícules es modificaran automàticament, sense que el SIAE de l’EPSEVG intervingui en cap fase del procés.