Tràmit: 02.07 - Canvi de grup

Informació General

Es tramitaran els canvis de grup sempre tenint en compte el nombre de places disponibles per a cada grup.

Fora del termini de modificacions de matrícula i sempre que hi hagin places disponibles, només es concedirà el canvi de grup si el motiu pel qual es sol·licita és algun dels següents:

L'estudiantat podrà escollir entre més d'un grup de classe en el moment de la seva matrícula, però aquesta opció de triar anirà reduint-se segons la posició que ocupi dins l'ordre de matrícula. Podeu consultar els criteris al punt 2.3 de la normativa de l’EPSEVG.

Com fer la sol·licitud

A través de l'e-Secretaria:

Calendari

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

La resolució es pot consultar a l'e-Secretaria apartat Instàncies --> "les meves instàncies".