Estudiants d'intercanvi

Sol.licitud

Per presentar la sol·licitud d'admissió com estudiant d'intercanvi, es necessari registrar-se a la pàgina web de Admissió d'estudiants i completar la informació corresponent a dades personals i dades acadèmiques.

Una vegada fet això, es podrà crear una sol·licitud d'admissió al programa d'intercanvi de l'escola. Cal tenir en compte que la pàgina web és comuna per a tots els centres de la UPC pel que cal assegurar-se de crear una sol·licitud per a:

Ternimis

Les sol·licituds s'han d'enviar, segons el quadrimestre, abans de les següents dates:

Documents

A la sol·licitud online s'han d' adjuntar els següents documents:

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ