Bústia de queixes i suggeriments del Campus UPC Vilanova

Qualitat

Sistema de Qualitat del Campus UPC a Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Política de qualitat de l’EPSEVG respecte les queixes, els suggeriments, les reclamacions i les felicitacions

El Campus UPC Vilanova mitjançant el nostre Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) hem adquirit un ferm compromís de millora continuada i d'oferir un servei de qualitat. Amb aquest objectiu, us animem a que ens ajudeu a millorar utilitzant aquest apartat.

Com puc fer una  queixa, una reclamació, un suggeriment o una felicitació?

El Campus UPC Vilanova té un nombre de processos que han de ser reclamats d'una manera particular. Alguns d'ells requereixen adaptar-se a les normes i les lleis a les quals estan subjectes. En aquest sentit, algunes qüestions relatives a la matrícula, la permanència, l'avaluació i d'altres relacionats amb l'activitat acadèmica, s'han de realitzar a través dels canals reglamentaris i d'una manera estandarditzada. Per fer-ho, els estudiants matriculats a les titulacions de l'escola disposeu de l'e-secretaria.

Formulari de Queixes i Suggeriments

Queixes i suggeriments