Comparteix:

Igualtat

Igualtat

La UPC declara que l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere no es pot permetre ni tolerar sota cap circumstància, que no es pot ignorar i que s’ha de sancionar.

Per aquest motiu , el pla d'igualtat de gènere de la UPC disposa d’un protocol d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

A cada centre docent hi ha una persona responsable a qui adreçar les qüestions relacionades amb aquest tema. Pregunteu a la direcció de l'Escola.

Us animem a que feu arribar suggeriments i propostes i, sobretot, informeu si patiu o detecteu algun cas d’assetjament. 

Cal que vetllem per tal que no es produeixi cap tipus d’assetjament, ni tampoc actituds ofensives com poden ser: 

Enginy( in) VISIBLE és un programa de divulgació en clau femenina que ens presenta la vida de dones i els seus descobriments o aportacions, que han canviat la història i han fet progressar a la humanitat. Accés a tots els capítols

Espai Lila:
Impulsant l'objectiu d'Igualtat al Campus UPC Vilanova

Les trobades periòdiques a l'Espai Lila són el primer dijous de cada mes a les 12.30, a la Biblioteca UPC Vilanova

Destacats