Comparteix:

Espais

Espais

Cessió d'Espais Campus UPC Vilanova

Espais i Equipaments del Campus UPC Vilanova

Consulta la capacitat de les Aules Docents, Informàtiques, Laboratoris i Sales de Reunions de l'EPSEVG

Document d'accés als Laboratoris.

Per fer als estudiants de nou ingrés d'aquest curs acadèmic o que iniciïn docència pràctica en algun departament o facin treballs no assistits (TFG, equips, etc.).

 

Equipaments

Planols Edificis A i B del Campus UPC Vilanova

Edifici principal engloba tots els serveis generals, aules i laboratoris.

Plànols: Planta 0 - Planta 1 - Planta 2 - Planta 3.

Aulari - Edifici B

Plànols: Planta 0 - Planta 1

Unitat Recursos, Economia i Serveis

Contacte

Ma Jesus Melo Vera
+34 93 896 78 59
mjesus.melo@upc.edu

Horari d'atenció presencial

D'octubre a maig:
De dilluns a divendres: 9:30h a 13:30h
Dilluns de 15:00 h a 17:30 h

De juny a setembre:
De dilluns a divendres: 9:30h a 13:30h

Períodes de tancament 2024

Entre el 2 i el 5 de gener
Entre el 5 i el 23 d'agost
Entre el 27 i el 31 de desembre