Comparteix:

Informació per a estudiants

Informació per a estudiants

L’EPS és un curs d’un semestre dissenyat per formar estudiants d’enginyeria de darrer curs per treballar en equips internacionals. A l'EPS, equips internacionals d’estudiants treballen en projectes reals proposats per empreses nacionals i internacionals.

Introducció

Aquest programa ha estat dissenyat per satisfer les demandes actuals de la societat i capacitar els estudiants en diferents habilitats com la comunicació internacional, treball en equip, pensament crític, sostenibilitat i idiomes. L'objectiu de l'EPS és formar estudiants capaços de fer front a canvis continus i inesperats que es donen al món real, així com desenvolupar les habilitats necessàries per a treballar a en entorns internacionals.

L'European Project Semester (EPS) permet als estudiants aplicar els coneixements tècnics adquirits durant els estudis a projectes pràctics i reals. Així mateix, el programa ofereix l'oportunitat d'aprendre a treballar en equip en un entorn internacional, multicultural i interdisciplinari similar al que es pot trobar actualment a la majoria d'empreses.

Sens dubte, participar en el programa marcarà una diferencia significativa en la teva formació acadèmica, t’ajudarà a millorar en la teva carrera professional i et permetrà unir-te amb èxit a el mercat laboral.

Hi poden participar tant estudiants d'universitats amb els quals l'EPSEVG tingui convenis de mobilitat d'estudiants, com a estudiants de l'EPSEVG.

Ser estudiant d'últim curs d'estudis universitaris de grau, preferiblement de la branca d'enginyeria tot i que, al tractar-se de projectes multidisciplinaris, hi ha la possibilitat d'acceptar estudiants d'altres disciplines.

Acreditar un nivell d'anglès equivalent a l'B2.2 de l'MECR.

El programa té una càrrega lectiva de 30 ECTS dels quals 10 ECTS corresponen a seminaris i 20 ECTS al projecte.

Els seminaris

Els seminaris s'avaluen segons les indicacions de cada docent mitjançant activitats a classe, presentacions, exàmens, treballs, etc.

El projecte s'avalua segons els següents paràmetres:

Estudiants internacionals:

Seran les universitats d’origen les encarregades de seleccionar i nomenar els candidats per a participar en el programa com estudiants d’intercanvi.

Els candidats hauran d'accedir a la pàgina web d'Admisions de la UPC registrar-se i crear una sol·licitud per:

Cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

  1. Còpia del document nacional d’identitat o passaport
  2. Carta de presentació
  3. Curriculum Vitae
  4. Expedient acadèmic
  5. Contracte d'aprenentatge
  6. Certificat de nivell d'anglès (mínim requerit B2 d'anglès, excepte per a estudiants de països de parla anglesa)
  7. Declaració responsable d'assegurança per a estades acadèmiques a la UPC. Els estudiants d'intercanvi han de tenir una assegurança que cobreixi l'atenció mèdica, els accidents durant el viatge, la repatriació de restes mortals i la responsabilitat civil. Els estudiants poden escollir l'asseguradora que desitgin però, en cas que estiguin interessats, poden contractar l'assegurança amb la companyia OnCampus Estudia amb la qual UPC té un acord per estudiants de mobilitat.

Termini per presentar la sol·licitud: La data límit per a sol·licitar plaça en el programa EPS és el 31 d'octubre.

Confirmació d'acceptació: La confirmació d’admissió al programa es realitzarà abans del 15 de novembre.

 

Estudiants de l'EPSEVG:

Els estudiants de l’EPSEVG que desitgin cursar l’EPS a Vilanova, hauran de fer la seva sol·licitud mitjançant l’aplicació Demana amb la següent informació:

Tema d’ajut: USD - Unitat de Suport a la Docència / USD Mobilitat / EPS (Estudiants)
Documentació que cal adjuntar:

Termini per presentar la sol·licitud d’admissió: 15 de novembre.

Confirmació d’admissió al programa: 30 de novembre.