Comparteix:

Informació per a empreses

Informació per a empreses

Col·labora amb l'EPSEVG en un marc internacional.

Introducció

Un dels principals valors de l'EPS és el nou enfocament per a la col·laboració entre universitats i empreses. Participant en el programa, les empreses tenen l'oportunitat de desenvolupar uns dels seus projectes des d'una perspectiva multidisciplinària i aprofitar la supervisió acadèmica que ofereix el professorat d'una escola d'enginyeria.

Durant un quadrimestre (febrer-juny) un grup internacional i multidisciplinari d'estudiants treballaran en el projecte proposat per l'empresa.

El desenvolupament del projecte estarà supervisat per dos tutors, un per part de l'empresa i un altre per part de la universitat, que treballaran conjuntament per monitoritzar i valorar els resultats obtinguts.

El programa EPS dóna resposta a les noves necessitats socials i demandes de les empreses ajudant als estudiants a desenvolupar les següents competències:

Els projectes es trien acuradament per complir els requisits del programa així com les necessitats de les empreses. És possible que alguns projectes de recerca acadèmica també siguin acceptats.

Els projectes EPS han de ser interdisciplinaris i permetre la interacció de diferents disciplines d'enginyeria i de gestió. Els estudiants seran assignats d'acord a la seva formació acadèmica i el perfil específic requerit per a cada projecte.

El desenvolupament del projecte no pot ser superior a tres mesos, de manera que és important que els estudiants puguin treballar cap a un objectiu clarament definit. És per això que una de les primeres tasques dels estudiants serà discutir el projecte amb el seu impulsor per limitar, concebre i comprendre el problema.

Els estudiants disposaran d'un espai de treball a la universitat amb accés a les instal·lacions i l'equipament necessari per al desenvolupament del projecte. En determinats projectes, poden ser beneficioses, i fins i tot necessàries, les visites a les instal·lacions de l’empresa.

El programa accepta propostes de projectes de totes les categories, tot i que prioritza aquelles orientades a la sostenibilitat i el medi ambient.

Les empreses que desitgin proposar un projecte a desenvolupar per estudiants del programa EPS, pot fer-nos arribar la seva proposta per correu electrònic a l’adreça eps@upc.edu.

La proposta ha de contenir la següent informació:

Document: model proposta de projecte EPS .

Es nomenaran dos tutors per a cada projecte: un per part de l'empresa i un altre per part de la universitat.

El tutor acadèmic és nomenat per la universitat entre el seu professorat i la seva funció principal serà guiar i supervisar la metodologia de treball basat en projectes. El tutor es reunirà setmanalment amb els estudiants per fer el seguiment del treball, assegurar-se que tots els membres contribueixin al treball en equip i que el projecte avança.

L'empresa nomena un tutor de projecte, que serà l'enllaç entre l'empresa i els estudiants, i que s'encarregarà de supervisar el contingut de el projecte perquè el resultat s'ajusti als objectius de el projecte.