Unitat de Suport a la Recerca

Informació i suport en projectes internacionals, nacionals, convenis i contractes

Lucía Alandes
lucia.alandes@upc.edu
Dilluns a dijous 9h a 14:30h.
Dimarts tarda 15h a 17:30h.
EPSEVG (Edifici A). Oficina Oberta

Informació sobre contractació de personal de recerca

Maria Raya
maria.raya@upc.edu
Dilluns 9h a 14h i 15h a 17h.
Dimecres 9h a 14h.
EPSEVG (Edifici A). Oficina Oberta

Gestió econòmica de projectes

Anna Badenas
anna.badenas@upc.edu
Dilluns a divendres 9:30h a 13:30h.

EPSEVG (Edifici A). Oficina Oberta
Mercè Cabané
merce.cabane@upc.edu
Dilluns a divendres 9:30h a 13:30h.
Neàpolis (2a planta)
Dijous 9:30h a 13:30h.
EPSEVG (Edifici A). Oficina Oberta
Rosa Fernàndez
m.rosa.fernandez@upc.edu
Divendres 9:30h a 13:30h.
Centre Tecnològic VG