Tràmit: 07.01 - Adaptació als estudis de Grau

L’adaptació consisteix en passar dels estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial (sense finalitzar) als estudis de grau corresponents:

Enginyeries Graus
ETI Mecànica Grau en Enginyeria Mecànica
ETI Electricitat Grau en Enginyeria Elèctrica
ETI Electrònica Industrial Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
ET Informàtica de Gestió Grau en Enginyeria Informàtica

 

Equivalències d’assignatures

Per cada titulació s’ha definit una taula d’equivalències entre assignatures i es poden consultar a la normativa acadèmica de l'EPSEVG, Annex 1.

 

Procediment

Per sol·licitar l’adaptació s’ha de fer un Demana EPSEVG indicant els estudis d’origen.

La sol·licitud d'adaptació no suposa cap cost per l'estudiant.

L'adaptació a un estudi de grau implica el tancament de l'expedient d'origen.

A l'expedient de grau les assignatures es certificaran com adaptades.

 

Calendari

Es pot sol·licitar durant tot l’any.