Tràmit: 06.01 - Certificat Acadèmic Personal

Informació General

El certificat acadèmic és un document oficial expedit pels serveis administratius de la EPSEVG on es certifiquen totes les dades acadèmiques de l’estudiant segons consten en el seu expedient.

Com fer la sol·licitud

Estudiants i titulats amb accés a l’e-Secretaria

Com se sol·licita:

Els estudiants i titulats de l'EPSEVG que tinguin accés a l'e-Secretaria: apartat "Certificats / Sol·licita certificat / Acadèmics / Certificat acadèmic personal (signatura digital)".

En el moment de fer la sol·licitud hauràs d’escollir l’idioma.

Preu i pagament:

En sol·licitar el certificat acadèmic personal s’ha d’abonar la taxa establerta pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, que es publica anualment.

El pagament de les taxes es pot fer des de l’e-Secretaria apartat ‘Impresos i pagaments’.

Un cop abonada la taxa, des del SIAE s'iniciarà el tràmit d'expedició de de Certificat Acadèmic Personal.

Lliurament del certificat:

Podeu fer seguiment de la sol·licitud a través d’e-Secretaria / "llistat tràmits".

Un cop l’estat sigui “Signat”, el podeu descarregar en "còpia autèntica del document".

Estudiants sense accés a l'e-Secretaria (plans antics)

Com:

La persona interessada ha de fer la sol·licitud a través del Demana EPSEVG adjuntant la següent documentació:

Preu:

El pagament de la taxa establerta pel Decret de preus de la generalitat de Catalunya, es podrà abonar amb targeta bancària al SIAE, mitjançant els Caixer Automàtic, a través dels serveis d'internet o en les oficines de les entitats financeres: La Caixa, Banc Santander, Caixa d'Enginyers.

Un cop abonada la taxa, des del SIAE s'iniciarà el tràmit d'expedició de de Certificat Acadèmic Personal.

Recollida:

El Certificat Acadèmic Personal s'ha de recollir al SIAE de l’EPSEVG.

En cas que una altra persona reculli el certificat en nom de la persona sol·licitant, haurà de presentar al SIAE el document d’autorització tràmits terceres persones.

Les certificacions es poden recollir passats 5 dies hàbils des de la seva sol·licitud.