Tràmit: 04.04 - Rendiment- Continuïtat d'estudis

Informació General

D’acord amb el punt 5 de la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de l’EPSEVG:

IMPORTANT: En cas de no superar el rendiment mínim en el primer any acadèmic o el rendiment mínim de la fase inicial serà declarat No Apte.

 

Continuïtat d’estudis
Els estudiants declarats No Aptes podran sol·licitar en situacions justificades, ampliar aquests terminis per tal de superar el nombre mínim de crèdits exigits per al primer any acadèmic o per superar el rendiment mínim de la fase inicial dels estudis.

Com fer la sol·licitud

A través de l'e-Secretaria, apartat "Instàncies".

Documentació

Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària al SIAE de l’EPSEVG o mitjançant el Demana.

Termini de sol·licitud

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

La resolució es pot consultar a l'e-Secretaria apartat ‘Instàncies’.

Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.