Tràmit: 03.05 - Reconeixement de crèdits per activitats d’extensió universitària

Informació General

La normativa acadèmica de Grau de la UPC contempla la possibilitat de reconèixer fins a 6 ECTS optatius màxim per activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

D’aquestes activitats, n’hi ha les ofertades per a tota la UPC i les específiques acordades per l’EPSEVG, dins del punt 4.2 de la normativa acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG.

Com fer la sol·licitud

Termini de sol·licitud

Les activitats s’han de realitzar simultàniament als estudis, però el reconeixement ha de sol·licitar-se en la última matrícula del grau i mentre resten crèdits optatius per cursar, independentment del curs en què se hagi realitza la activitat.

Resolució

L'estudiantat podrà veure dins l’apartat Expedient, Activitats de l'e-Secretaria el llistat de totes les activitats d’extensió universitària que ha realitzat durant els seus estudis de Grau.

En el darrer quadrimestre dels estudis de Grau podrà seleccionar en l’apartat Expedient Reconeixement d’activitats quines de les activitats realitzades vol que s’incorporin al seu expedient de Grau. Un cop seleccionat es generarà un rebut de pagament a l'e-Secretaria apartat Impresos i pagaments.

És necessari el pagament del reconeixement de les activitats que es sol·liciten per poder sol·licitar l'expedició del títol universitari.