Tràmit: 03.04 - Reconeixements de crèdits per experiència laboral i professional

Informació General

El nombre màxim de crèdits a reconèixer dependrà de la titulació:

El nombre mínim de crèdits que es poden reconèixer són 6 ECTS per cada 1.600 hores de treball acreditades. Si és necessari, en funció del nombre de crèdits que resten per obtenir el títol, es pot autoritzar el reconeixement d’un nombre inferior de crèdits, sempre que el nombre mínim d’hores de treball sigui de 1.600.

A partir del reconeixement dels 6 primers crèdits (1.600 hores acreditades), es pot reconèixer l’experiència laboral per crèdits, mantenint la proporció corresponent:

 i fins el màxim de crèdits detallat anteriorment.

Com fer la sol·licitud

A través de la Seu Electrònica de la UPC.

La sol·licitud de reconeixement ha d’anar acompanyada de la següent documentació:

* Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb el SIAE mitjançant un tiquet a https://demana.upc.edu/utgvg/

Termini de sol·licitud

Consulta el Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

Una vegada resolta la sol·licitud es generarà un rebut de pagament a l’e-Secretaria a ‘Impresos i pagaments’.

Quan aquest import sigui abonat, l'estudiant/a podrà veure dins el seu expedient els crèdits optatius reconeguts.