Tràmit: 03.02 - Convalidacions de crèdits dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Informació General

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la UPC han signat un conveni de col·laboració que possibilita la convalidació de crèdits entre cicles formatius de grau superior (CFGS) de la formació específica i els estudis universitaris.

L’estudiantat que accedeixi a una titulació de grau de l’EPSEVG i sigui titulat d'un CFGS determinat pot convalidar matèries i crèdits. Consultar quines matèries dels CFGS gaudeixen d'aquesta convalidació de crèdits.

L'estudiantat que hagi fet el mateix CFGS subjecte de convalidació fora de Catalunya, ha de presentar un certificat del contingut del pla d'estudis cursat en el lloc d'origen al SIAE de l’EPSEVG.

Podeu consultar al REAL DECRETO 777/1998, de 30 d’abril –BOE 8 de maig 1998 l'equivalència dels títols de Tècnic Especialista (FP2) amb el títols de Tècnic Superior (CFGS).

Preu i pagament

En el moment de presentar la sol·licitud s'haurà d'abonar la taxa corresponent (d'acord amb el que estableix el Decret de Preus) al SIAE de l’EPSEVG.

El pagament es pot fer al SIAE, si es paga amb targeta de crèdit. També es pot pagar en efectiu a qualsevol oficina de les entitats col·laboradores.

Calendari

Consulteu el Calendari de tràmits acadèmics

Resolució

Podreu consultar a l'e-secretaria el vostre expedient amb els crèdits convalidats (en el moment de la matrícula).