Tràmit: 02.06 - Modificacions de matrícula

Informació General

El Calendari de tràmits acadèmics preveu per a cada període lectiu un termini per admetre les sol·licituds:

L'estudiantat amb condició de becari només podrà modificar la matrícula si aquesta no altera la resolució de la beca. Altrament, la modificació pot comportar un impacte econòmic que haurà d’assumir l’estudiantat.

Com fer la sol·licitud

A través de l'e-Secretaria , apartat Instàncies → Sol·licitud → Matrícula → "Modificació de matrícula".

Si voleu afegir i treure una assignatura de la vostra matrícula, es recomana fer-ho tot a la mateixa sol·licitud per tal que, en cas de ser concedida, els imports quedin compensats directament.

Calendari

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria / "Instàncies" → "Les meves instàncies" → "Matrícula".

Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.