Tràmit: 02.04 - Canvi modalitat dedicació als estudis

Informació General

L'estudiantat que estigui cursant la Fase Inicial dels seus estudis, pot sol·licitar un Canvi de dedicació als estudis (Temps Complet o Temps Parcial) que va escollir en el moment de formalitzar la seva primera matrícula.

L'estudiantat que hagi demanat una beca no pot modificar la modalitat escollida durant l’any acadèmic en curs.

La matrícula de l'estudiantat que cursa els estudis a temps parcial està limitada a un màxim de 18 ECTS per quadrimestre.

Recordeu que a efectes de Permanència:

Com fer la sol·licitud

Si voleu sol·licitar un canvi de modalitat de dedicació als estudis, ho heu de realitzar a través d'e-Secretaria "Tràmits" --> "Canvi a dedicació parcial" o "Canvi a dedicació normal".

Calendari

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

Podreu fer el seguiment del vostre tràmit a l'e-Secretaria apartat ‘Tràmits’ → ‘Llistat tràmits’.