Tràmit: 02.03 - Ampliació del número de crèdits a matricular

Informació General

L'estudiantat pot sol·licitar una autorització per a poder superar el límit de crèdits matriculables establerts a la normativa.

Com fer la sol·licitud

L'ampliació del número de crèdits de matrícula es sol·licita a través d'e-Secretaria "Tràmits" / "Ampliar número crèdits de matrícula".

Calendari

A partir del dia en que es visualitza el Potencial de matrícula del quadrimestre en qüestió a l'e-Secretaria. La data es publicarà a l'apartat de Matrícula.

Resolució

Podreu fer el seguiment del vostre tràmit a l'e-Secretaria apartat ‘Tràmits’ → ‘Llistat tràmits’.