Tràmit: 01.03 - Estudiants que volen simultaniejar estudis

Informació prèvia

La simultaneïtat d'estudis és el tràmit que ha de realitzar un estudiant que, estant cursant estudis universitaris en un centre, decideix iniciar-ne de nous, en el mateix centre o en un altre, sense abandonar els primers.

Per tal d'accedir als segons estudis, l'estudiant ha d'obtenir prèviament plaça mitjançant el procés de preinscripció universitària.

Simultaneïtat entre un grau de l’EPSEVG (1ers. estudis) i un altre grau d’altre Centre / Universitat

L’estudiant ha de demanar al SIAE el trasllat d’expedient per simultaneïtat, presentar el document que acrediti l’admissió a l’altre grau d’un altre centre o universitat i fer el pagament de la taxa corresponent.

Simultaneïtat entre un grau d’altre Centre / Universitat (1ers. estudis) i un grau de l’EPSEVG

L’estudiant ha tramitar una Instància al Director/Directora, Degà/Degana per a temes acadèmics per la Seu electrònica de la UPC demanant l'autorització expressa de la directora / director del centre.

L’estudiant ha d’abonar la taxa corresponent al reconeixement dels crèdits que estableix el decret de preus públics que publica anualment la Generalitat de Catalunya.

Quan el pagament estigui confirmat, s'iniciarà el procediment de Reconeixement/Convalidació dels crèdits obtinguts als primers estudis.

Només es reconeixen els crèdits obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat.

L’estudiant haurà de demanar el trasllat d’expedient per simultaneïtat al centre d’origen i presentar el resguard al SIAE de l’EPSEVG per poder formalitzar la matrícula.

Simultaneïtat entre dos graus de l’EPSEVG

Per a poder simultaniejar els nous estudis amb els ja iniciats, l’estudiant haurà de demanar l'autorització expressa de la directora / director del centre, fent una instància per l'e-Secretaria.

L’estudiant ha d’abonar la taxa corresponent al reconeixement dels crèdits que estableix el decret de preus públics que publica anualment la Generalitat de Catalunya.

Quan el pagament estigui confirmat, s'iniciarà el procediment de Reconeixement/Convalidació dels crèdits obtinguts als primers estudis.

Només es reconeixen els crèdits obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat.

L’estudiant haurà de demanar el trasllat d’expedient per simultaneïtat al centre d’origen i presentar el resguard al SIAE de l’EPSEVG per poder formalitzar la matrícula.

S’aplicaran les taules automàtiques de reconeixement d’assignatures publicades als annexos de la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de l’ EPSEVG.

Matrícula de les assignatures del nou grau de l’EPSEVG

La matrícula s’ha de fer en el període establert i s’han de matricular les assignatures del primer quadrimestre.

Una vegada pagada la taxa de reconeixement/convalidació de crèdits que trobareu a l'e-Secretaria / Impresos i pagaments, s’ha de fer una instància a l'e-Secretaria demanant la matrícula de les assignatures a cursar i el grup de classe al que es vol anar.

A l'e-Secretaria a podreu veure la matrícula actualitzada amb el recàlcul econòmic corresponent.

L’estudiant ha de complir la Normativa de permanència de la UPC, aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any acadèmic d'aquests estudis i superar el nombre mínim de crèdits de la fase inicial, establerts a l’EPSEVG en 42 ECTS, en el termini que correspongui segons la modalitat de dedicació als estudis.