Tràmit: 02.01 - Autorització de matrícula

Informació  General

S’autoritzarà i s’assignarà dia i hora de matrícula als estudiants matriculats el quadrimestre justament anterior. Els estudiants que vulquin matricular-se i no estiguin en aquesta situació hauran de sol·licitar autorització per tornar a matricular-se.

Com fer la sol·licitud

Cal que informeu de la intenció de matricular-vos, fent un tiquet al Servei d’informació i atenció a l’estudiantat on-line Demana EPSEVG tema d’ajuda ‘USD SIAE / Matrícula (Estudiants)' per tal que s'autoritzi l'automatrícula a l'e-Secretaria i s’assigni dia i hora.

Si no sol·liciteu aquesta autorització, no podreu realitzar l'automatrícula.

Calendari

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics

Resolució

Podreu consultar el dia i hora de matrícula assignats a l'e-Secretaria apartat ‘Matrícula’.