Comparteix:

Pla d’Acció Tutorial i Mentoria (AFINS)

Què és el Pla d'Acció Tutorial?

Al campus UPC Vilanova hi ha professors tutors que a més de complir amb la tasca de transmissió de coneixements, ajuden de manera personalitzada a l'execució del Pla d'Acció Tutorial.

El Pla d'Acció Tutorial, té com a objectiu acompanyar i donar suport l'alumnat al llarg de la seva vida acadèmica, facilitant l'adaptació i la integració en la vida universitaria, optimizar el rendiment acadèmic, mostrar-li els recursos que ofereix el campus (aules estudi, laboartoris, biblioteca, serveis tic, etc) i facilitar el desenvolupament professional o la continuïtat en la formació universitaria.

Es defineix per cada titulació dos grups de professors tutors amb docència a la titulació:

S’assigna a cada estudiant de cada titulació un tutor del grup de tutors de la etapa i titulació corresponent:

Desprès de l’assignació de tutors, cada estudiant pot veure el tutor que té assignat accedint als seu expedient mitjançant l'e-Secretaria.

El reconeixement de crèdits ECTS/any per representació en òrgans de govern institucionals de l’EPSEVG és la següent, tan per els delegats com per altres estudiants que hi participin:

 

Mentoria (AFINS)

 AFINS és un programa de mentoria entre iguals on estudiants veterans acompanyen a estudiants de nou ingrés perquè millorin la seva integració i rendiment acadèmic.

Informació i contacte: afins.epsevg@upc.edu