Mostra de TFE de l'EPSEVG

Una mostra dels nostres Treballs Final d'Estudis 

Disseny i prototipat de la mecànica de manipulació de peces d'una màquina de test automàtica
Alternative Design of a Space Station for Human Habitability
Aplicacions de la metodologia Mobile NumbersTechnology (MNT) a l’enginyeria
Disseny, càlcul i construcció d'un model d'assaig de gelosia tipus Warren, dirigit a la docència
BOB «Bubble OBservatory module»
MÁQUINA DE ENSAYOS PARA DEFORMACIÓN DE MECANISMOS DE ALTA VELOCIDAD
Industrial IoT. Machine Learning en la industria 4.0
Estudi experimental d'un captador d'energia marina per aplicacions de baixa potència mitjançant piezolectrics d'impacte
Design of a Space Elevator as an Alternative Transport to Space
Disseny d'un mecanisme caminador
ESTUDI I MILLORA DELS ALERONS DAVANTER I POSTERIOR D’UN FÓRMULA RENAULT MYGALE

TEA - Utensili per a invidents
Disseny d'un vehícle lunar per facilitar el transport d'astronautes.
Separació de residus domèstica i comercial a Sant Pere de Ribes (Garraf)
Disseny d'una eina per al diagnòstic del grau de visió

Comunicador per a iPad destinat a nens amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)

Electric system design for the underwater OBSEA crawler
Co-diseño hardware-software de una unidad en coma flotante para microprocesador de 32 bits

Apocalipsis Zombie: comparación con la propagación de una enfermedad infecciosa
AUDITORIA ENERGÈTICA D’UN CENTRE D’ATENCIÓ PRIMARIA
Impacte de la càrrega de VE (Vehicles Elèctrics) en la xarxa de distribució de B.T.

Simulació matemàtica i classificació de la forma de les galàxies espirals