Tastets d'enginyeria

Informació de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)

promocio.epsevg@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F006 Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment)

F009 Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)

Tastets d'enginyeria.

Legitimació

Consentiment per a la difusió i gestió de l'activitat que inclou la gravació i difusió d'imatges i vídeo de l'esdeveniment.

Destinataris

Amb el vostre consentiment explícit al públic en general interessat a accedir als nostres mitjans impresos o electrònics, incloent-hi internet, per a finalitats docents, d'investigació o promoció.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat